แพรร่ำ http://samsian.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=06-04-2007&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=06-04-2007&group=1&gblog=26 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "ไกลกังวล" "เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=06-04-2007&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=06-04-2007&group=1&gblog=26 Fri, 06 Apr 2007 23:51:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=06-04-2007&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=06-04-2007&group=1&gblog=24 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "ค่ำแล้ว"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=06-04-2007&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=06-04-2007&group=1&gblog=24 Fri, 06 Apr 2007 22:05:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=06-04-2007&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=06-04-2007&group=1&gblog=23 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "Laykram goes Dixies"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=06-04-2007&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=06-04-2007&group=1&gblog=23 Fri, 06 Apr 2007 21:29:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=19-09-2006&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=19-09-2006&group=1&gblog=22 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "Oh I Say"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=19-09-2006&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=19-09-2006&group=1&gblog=22 Tue, 19 Sep 2006 23:29:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=12-10-2006&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=12-10-2006&group=1&gblog=21 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "Can’t You ever see"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=12-10-2006&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=12-10-2006&group=1&gblog=21 Thu, 12 Oct 2006 23:41:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=14-08-2006&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=14-08-2006&group=1&gblog=20 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "ศุกร์สัญลักษณ์"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=14-08-2006&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=14-08-2006&group=1&gblog=20 Mon, 14 Aug 2006 21:20:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=19 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "ลมหนาว"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=19 Sun, 13 Aug 2006 21:07:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=17 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "ยามค่ำ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=17 Sun, 13 Aug 2006 22:22:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=16 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "ธงไชยเฉลิมพล"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=16 Sun, 13 Aug 2006 21:14:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=13 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=13 Sun, 13 Aug 2006 21:13:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=12 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "เมื่อโสมส่อง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=12 Sun, 13 Aug 2006 21:12:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=11 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "แก้วตาขวัญใจ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=11 Sun, 13 Aug 2006 20:05:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=10 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "คำหวาน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=10 Sun, 13 Aug 2006 20:34:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=9 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "มหาจุฬาลงกรณ์"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=9 Sun, 13 Aug 2006 21:07:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=8 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "เทวาพาคู่ฝัน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=8 Sun, 13 Aug 2006 21:04:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=7 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "อาทิตย์อับแสง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=7 Sun, 13 Aug 2006 21:02:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=6 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "ดวงใจกับความรัก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=6 Sun, 13 Aug 2006 21:25:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=5 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "ชะตาชีวิต"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=5 Sun, 13 Aug 2006 22:08:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=4 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "ใกล้รุ่ง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=4 Sun, 13 Aug 2006 22:06:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=3 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "สายฝน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=3 Sun, 13 Aug 2006 23:01:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=2 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "ยามเย็น"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=2 Sun, 13 Aug 2006 20:51:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=1 http://samsian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงพระราชนิพนธ์ "แสงเทียน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samsian&month=13-08-2006&group=1&gblog=1 Sun, 13 Aug 2006 23:13:58 +0700